The Project Review : Philippine Real Estate News and Update

News and updates on real estate developments and projects; current event news updates; property listings; home and architecture; laws and regulations; education and seminars; people; ecology and environmental issues; geography and history; places of interest and events; travel and tourism; tips and how to; others matters allied to the the Philippine real estate industry. Trivia and rants on anything under the sun.

Sunday, May 12, 2013

Events : Philippine Senatorial and Local Election, May 13, 2013

Ang maayos na pamahalaan at kinabukasan ng ating bayan ay nasa kamay ng mga mamumuno sa atin. Kaya dapat nating piliin ang mga taong karapat-dapat na maglingkod sa bayan. Tayo ang magluluklok sa kanila sa pwesto. Nasa ating mga boto ang ating kinabukasan. 

Paalala : 
  • Piliing mabuti at maging mapanuri sa mga ibobotong kandidato.  


  • Huwag ibenta ang boto sa mga manlilinlang na kandidato. 


  • Tandaan lang po ang mensahe ng poster sa baba :Vote Wisely!

Poster Source :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=452162678186970&set=a.385061051563800.83148.384970148239557&type=1&theater

No comments:

Post a Comment